Bawal Hitam Rp. 32.500

Bawal Hitam Sauce Asam Manis
Bawal Hitam Sauce Mangga
Bawal Hitam TIM Garlik
Bawal Hitam TIM Kecap